در سال 2018 بیش از 80000 تن اتصال دهنده های قیری - پلیمری با استفاده از پلاستیسیتاتور ما آماده شده است

  • محصول ما بر اساس نفت از آن ساخته شده است، که تعامل عالی با قیر را تضمین می کند.
  • آن توسط بسیاری از تولید کنندگان اتصال دهنده های قیری - پلیمری برجسته روسیه استفاده می شود
فرم را پر کنید
برای به دست آوردن قیمت منحصر به فرد


مدیر ما با شما تماس خواهد گرفت
چرا پلاستیک نیاز دارد؟
نرم کننده
در سال 2018 یک محصول جدید با نام РН-25 توسعه و پیاده سازی شده است.
علاوه بر ویژگی های موجود، مزایا دارد:
مزایای
چرا نباید روغن صنعتی را به عنوان پلاستیسیته استفاده کنید؟
نفت