افزودن استابلایزر

(СТО 04386077-001-2016)

MMACM سلولز مبتنی بر
فرم را پر کنید
برای به دست آوردن قیمت منحصر به فرد


مدیر ما با شما تماس خواهد گرفت
گرانولیت-66
گرانولیت-66
  • 75 درصد فیبر سلولز، 10 درصد پلیمر، 15 درصد اتصال دهنده قیری
  • مصرف 4 کیلوگرم در هر تن مخلوط آسفالت بتن
  • زمان مخلوطسازی خشک 5-15 سانیه
  • به راحتی توسط هر دستگاه دوز ارائه می شود
طول فیبر
طول متوسط فیبر 1100 میکرون
آنچه با تمام استانداردهای اروپایی مطابقت دارد