افزودنی های چسبنده

(СТО 04386077-001-2016)

افزودنی تثبیت کننده برای مخلوط آسفالت از سنگ خرد و قیر بر پایه سلولز
فرم را پر کنید
برای به دست آوردن قیمت منحصر به فرد


مدیر ما با شما تماس خواهد گرفت
مزایای ما:
مزایای ما:
چرا ما؟
چرا ما؟
بنا بر داده های شرکت واحد فدرالی دولتی "روسدورنیی" افزودنی "آفتیسوتدور"چسبندگی را با سنگ های فلسیک گرانیت افزایش می دهد با خنثی سازی مراکز با بار منفی بر روی سطح سنگ های فلسیک